Ekot sänder direkt Dom mot TeliaSonera i Uzbekistan-affären

Här finns inget ljud
Svea hovrätt meddelar dom i målet mot tre tidigare TeliaSonera-chefer. Samtliga frikänns. Stod åtalade för grovt mutbrott kopplat till företagets verksamhet i Uzbekistan 2007.

Programledare: Erika Mårtensson.

Claes Aronsson, ekonomireporter på Ekot som följt fallet.

Elisabet Brunlid, Hovrättsråd och en av ledamöterna i rätten/som dömt i målet.

Cristina Bergner, försvarare för TeliaSoneras tidigare VD Lars Nyberg.

Hayaat Ibrahim, generalsekreterare, Institutet mot mutor.