Representativitet - fler perspektiv eller splittring?

44 min
Vilken betydelse har representativitet för demokratin och ett jämlikt samhälle?

I USA har Biden format sin regering med visionen om att den ska se ut som USA. Här på SR har ett upprop utifrån tankar kring representativitet och hur den påverkar journalistiken satt igång en debatt. Vi ser även att näringslivet allt oftare anammar vikten med representativitet i bolagsstyrelser.

Vad kan jag som människa representera? Ger en större representation per automatik fler perspektiv? Om vi fixerar oss på bakgrund, finns det en risk att vi splittrar samhället istället för att skapa gemenskap?

Medverkande i programmet denna vecka är Elin Naurin, docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, Karim Jebari, filosof och forskare vid Insitutet för framtidsstudier, Torbjörn Elensky, författare.

Programledare: Cecilia Strömberg
Producent: Marie Liljedahl

Texter och böcker som nämndes i programmet:

Hanna Pitkin "The Concept of Representation"

Jane Mansbridge "Rethinking Representation"

Jane Mansbridge "Political representation"

Jämlikhetsdata; Kunskapshöjande åtgärder om afrofobi. En pilotstudie