Astravaccinet pausas i flera länder

20 min
På torsdagen kom beskedet att AstraZenecas vaccin mot covid-19 pausas i bland annat Danmark, efter att några personer fått blodproppar efter vaccinering. Är propparna en biverkan?

Hur kan man veta om blodpropparna beror på vaccineringen? Varför stoppas vaccinet i Danmark men inte i Sverige? Hör Veronica Arthurson, chef för läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket och Matti Sällberg, vaccinforskare och professor i biomedicinsk analys vid Karolinska Institutet.