Närmar vi oss slutet för litteraturen?

53 min
Befinner vi oss vid en historisk brytpunkt där förutsättningarna för litteraturen är på väg att gå förlorade? Det undersöker litteraturprofessorn Sven Anders Johanssons i sin nya nya bok "Litteraturens slut". Idag blir det samtal om slutet - med författaren själv och kulturjournalisten Ulrika Knutsson.

SVENSKA AKADEMIEN OCH NMR MÖTS I RÄTTEN - NU SKA KLASSIKERSKYDDET PRÖVAS

Får man publicera nationalromantiska dikter av 1800-talspoeter som Tegnér och Viktor Rydberg på en nazistisk hemsida? Idag prövas klassikerskyddet för första gången i domstol. Hör Martin Fredriksson som forskar om skyddet av klassiska verk.

PLATS FÖR EXPERIMENT

Experimentalfältet i Frescatiområdet i Stockholm var en gång en plats där det svenska jordbruket skulle utvecklas och förädlas. Nu är det en experimentplats för konst, och konsthallen Accelerator. Nya utställningen heter just "Experimentalfältet", med en något annan syn på naturen än vad platsen tidigare upplevt. P1 Kulturs Mårten Arndtzén har besökt utställningen.

VEM OCH VILKA HAR RÄTT TILL STADEN?

Författaren Jane Jacobs formulerade på 60-talet en vision om Staden som en plats för mångfald. Hur står sig den visionen idag? Hör författaren och journalisten Elin Grelsson Almestad i vår OBS-serie om hus, hem och status.