پلیس مرزی اروپا متهم به خشونت علیه پناهجویان، لایحه‌ی دولت برای افزایش کنترل بر موادمنفجره، جواب منفی به ۷۰ درصد پرونده‌های پناهجویی

2:09 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن