Stigande hav hotar svenska kustsamhällen

45 min
Många svenska kommuner rustar sig nu för stigande havsnivåer. I Skanör och Falsterbo kommer bygget av en skyddsvall snart att påbörjas.

Kommunen menar att det är nödvändigt för att inte halvön ska riskera att översvämmas helt vid högvatten.

Och i lågt liggande Kristianstad måste de skyddsvallar som redan finns både förlängas och höjas, för att hålla undan vattnet.

Karlskrona är ytterligare en svensk stad som förbereder sig för stigande havsnivåer, när klimatet blir varmare, och glaciärer och polarisar smälter.

Fler svenska exempel finns, och problemen ligger inte så långt in i framtiden.

– Vi ser ett behov redan idag. Vi ser översvämningar idag, så behovet finns absolut, säger Erik Andersson, som är Vellinge kommuns projektledare för skyddsvallen på Falsterbonäset.

Men bygget av vallar och andra skydd kommer att kosta stora summor, i Vellinges fall runt 200 miljoner. Pengar som kommunerna i många fall inte har. Samtidigt har statens bidrag till klimatanpassning skurits ned kraftigt.

Så hur ska det gå med klimatanpassningen? Och vem ska stå för notan?

Musik som spelats i avsnittet

  • 14.04
    Leon Vynehall - Inside the Deku Tree
    Album: Music for the Uninvited
    Bolag: 3024