Gör fler barn nu! Peder Gustafsson, Bangkok

3:01 min
Utrikeskrönikan 16 februari 2021.

Bangkok tisdag

Det råder panik i Thailand. Nej, inte så att det springer folk på gatorna och skriker hysteriskt. Det är tjänstemän på landets hälsodepartement som slår larm om att det finns tecken på att det kan gå riktigt illa för landet. Det föds helt enkelt för få barn i Thailand.

Födelsetalen sjunker dramatiskt och det är inte bra för ett land där fler lever allt längre och man får en allt högre genomsnittsålder. Förra året föddes det ”bara” 600 000 barn i Thailand som har en befolkning på drygt 69 miljoner, det ger en fertilitetsnivå på 1,5 barn per kvinna. Det är lägre än Sverige som ligger på 1,7 barn per kvinna i fruktsam ålder.

Thailands folkhälsominister är mycket orolig och sa här om dagen att om ingenting görs nu finns det en risk att barnafödandet sjunker ytterligare den kommande tio åren.

Men spelar det någon roll och vad är problemet kanske du tänker.

Världshälsoorganisationen och Världsbanken skriver att,  om antalet nyfödda i ett land går under 2,1 barn per kvinna så kommer andel äldre i landet att öka och det blir svårt att få tillräckligt med inhemsk arbetskraft och landets ekonomi att gå ihop.

Dom här problemen är nu tydliga i Thailand. För att vara ärlig så är det inte bara Thailand som brottas med att allt färre barn föds. Det samma gäller i flera andra asiatiska länder. Värst är det nog i Japan. Där har antalet nyfödda sjunkit till rekordlåg nivå som fått myndigheterna att besluta om att öppna gränserna för arbetskraftsinvandring. Något som för några år sedan var nästan helt otänkbart.

Anledningen till färre nyfödda i Thailand beror bland annat på att medelklassen växer. Mer pengar i plånboken ger möjligheten till att utbilda sig och de unga känner inga krav att skaffa lika många barn som man gjorde för bara en eller två generationer sedan. Det skapar alltså problem med återväxten.

Nu vill de thailändska myndigheterna ändra på det här. Efter tidigare kampanjer om att använda kondom så gör man nu helt om och uppmanar till, ja du vet.

Jag tror inte det är någon större fara med själva tillverkningsprocessen. Det man är ute efter är själva resultatet. Thailands folkhälsominister lovar nu familjer som är redo att skaffa barn att dom kommer att få all den hjälp de behöver för att barnet ska få goda hälsa från födseln till vuxenlivet.

Byrån för reproduktiv hälsa ska nu snabba upp processen att ge hjälp till par som har problem med fruktsamheten. Men man nöjer sig inte med det. Till alla hjärtans dag introducerades en datingapp som man hoppas ska bidra till att de allt fler singlarna i landet nu ska hitta en partner så att barnafödandet kan ta fart.

Det är förtidigt att säga om datingappen har givit några resultat men klart är att myndigheterna gärna ser ett ökande barnafödande de närmaste åren så att de blivande latte-föräldrarna kan vara med och rädda den skakiga ekonomin.