Ungas psykiska ohälsa i pandemin:” Bland människor blir man människa”

19 min
Nutiden är svår, men när kommer framtiden, och hur blir den? Coronapandemins följder skapar psykisk ohälsa bland unga, med oro, stress och nedstämdhet. Men kanske behöver det inte bli så illa ändå…?

Rapporter och enkätstudier pekar åt samma håll: trenden sedan länge med ökande psykisk ohälsa bland unga förstärkas av coronapandemin.

Många ungdomar upplever att de drabbas väldigt hårt i ett viktigt skede av livet, säger Annelie Sundler, professor i vårdvetenskap.

Risken är uppenbar att klyftorna ökar mellan unga som det går bra för i skolan och hemma och för dem som redan före pandemin hade problem, enligt Curt Hagquist, professor i folkhälsovetenskap.

Men Disa Bergnehr, professor i pedagogik ser att förutsättningarna att parera ökad psykisk ohälsa är goda, och att en ljusnande framtid kan vara nära. I programmet medverkar också forskarna Sabina Kapetanovic och Katherine Twamley, och 19-åriga Tilde Lövqvist.