محدودیت‌های جدید در راه است، افزایش خشونت علیه کارمندان خانه‌های مراقبت اجباری، اختلاف نظر بر سر تغییر قانون جیمناسیت

2:23 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن