Meningen med livet

45 min
Människor och tro om människans ständiga sökande efter mening, livsåskådningens och religionens roll i coronakrisens spår.

Hur har coronakrisen påverkat vår syn på livets mening? Ovissheten har skakat om oss som individer och som kollektiv. Med förlusten av liv, trygghet och kontroll föds ofta tankar om vad som är viktigast. Kan pandemin öppna nya möjligheter och göra oss bättre rustade för nästa kris?

Medverkande: Nuri Kino, aktivist och skribent, Mira, yogalärare, Peter Gärdenfors, kognitionsforskare och Sverker Sörlin, idehistoriker.

Programledare: Åsa Furuhagen
Producent: Ülkü Holago
Reportrar: Edgar Mannheimer och Yael Seligsohn