داروی جدید برای درمان بیماری کوید ۱۹، افزایش همه‌گیری ویروس کُرونا و تمدید محدودیت‌ها در کشور

2:54 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن