Välkommen till en lektion i svenska

30 min
Svensklärare ställer språkfrågor till Språket. Och vi tar reda på hur ämnet svenska har förändrats över tid och vad som är viktigast att lära sig på svensklektionerna.

Veckans språkfrågor

Vad är mest korrekt svensklärare eller svenskalärare? Hur kommer det sig att båda varianterna förekommer?

Hur ska man förklara för elever att konståkning är ett substantiv?
Vilken metod är bäst för att ordklassbestämma ett ord?

Vad är det viktigaste att lära sig i ämnet svenska i grundskolan?
Hur har ämnet svenska förändrats över tid?

Uttrycket "vilket menas med” har börjat dyka upp i elevers texter, vad är det för formulering?

Hur ska ordet incident förstås och användas?


Språkvetare Ylva Byrmanuniversitetsadjunkt i svenska språket vid Göteborgs universitet. Gäst Ann Boglind, pensionerad svensklärare med 32 års erfarenhet, tidigare även lärarutbildare, författare till läroböcker för både skola och högskola och lektor i svenskämnets didaktik vid Göteborgs universitet. Programledare Emmy Rasper.