جاده‌های یخبندان و هشدار سازمان هواشناسی; دشواری یافتن محل کارآموزی برای پزشکان; اولویت به افراد با تحصیلات و درآمد کم در پروسه واکسیناسیون

2:55 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن