Fortsatta säkerhetsfrågor kring kärnavfallet

45 min
Kärnkraftsindustrins planer på ett slutförvar av kärnavfallet är i ett slutskede. Flera partier sätter press på regeringen om ett snabbt beslut. Samtidigt finns frågetecken kring säkerheten kvar.

Östhammars kommun sa i höstas ja till ett bygge av slutförvaret i Forsmark. Nu ligger frågan hos regeringen.

Men kritiker menar att systemet med att gräva ned det högstrålande avfallet i  kopparkapslar i berget inte kommer att hålla så länge som det skulle behövas. Debatten om risk för korrosion på kopparhöljet har inte tystnat och nu kommer nya frågor om hållfastheten hos gjutjärnet inuti i kopparkapseln.

Det högstrålande avfallet från kärnkraften beräknas vara farligt för allt levande i omkring 100.000 år. Och efter mer än ett halvt sekel med kommersiell kärnkraft har ännu inget land i världen löst frågan, om hur det farliga avfallet ska tas om hand på ett säkert sätt.

Musik som spelats i avsnittet

 • 14.06
  Kraftwerk - Radioactivity
  Album: Radio-Activity (2009 Remastered Version)
  Bolag: Parlophone UK
 • 14.38
  Duck & Cover - Outro
  Album: File Under: Favorites
  Bolag: Duck & Cover
 • 14.45
  Screener - Sentrifuga
  Album: Ataraxia
  Bolag: Cyclical Dreams