I välfärdens skugga: Frank och Flipp

47 min
Flipp med autism, led av ångest och missbruk. Han tog sitt liv 17 år gammal. Frank är 16 år och har liknande problem och lika dåliga erfarenheter av vården som Flipp.

Flipp, 17 år, med autism, ångestproblematik och missbruksproblem lever inte längre, han bollades mellan socialtjänsten, beroendevården och barn och ungdomspsykiatrin tills han inte orkade mer, utan tog sitt liv.

Frank,16 år med autism, ADHD får ingen hjälp för sin ångest och utan skickas runt mellan olika mottagningar.

En miljon svenskar lider av både psykisk ohälsa och andra diagnoser. Det kallas ”samsjuklighet” och kräver samordning av vården, en samordning som svenska myndigheter enligt lag är skyldiga att ta ansvar för. Samsjuklighet ökar risken för allvarliga konsekvenser, som för tidig död på grund av självmord, eller död på grund av läkemedel eller narkotika. Självmord och narkotika är de vanligaste dödsorsakerna bland yngre människor i Sverige och dödligheten är högre här än i likvärdiga länder.

Socialstyrelsen, IVO, myndigheten Vårdanalys och regeringens egen Samsjuklighetsutredning har i ett antal rapporter pekat ut allvarliga brister i hur vården och samordningen fungerar för samsjuka, men bristerna åtgärdas inte. Vem som är ansvarig när kommuner och regioner bryter mot de lagar och riktlinjer som ska reglera verksamheterna vet ingen.

Av Johanna Langhorst

Producent Håkan Engström

Slutmix Nima Shams

Musik som spelats i avsnittet

 • 15.14
  Taylor Deupree - The Lost See
  Album: Fallen
  Bolag: SPEKK
 • 15.17
  Lawrence English - Watching It Unfold
  Album: A Colour For Autumn
  Bolag: 12K
 • 15.25
  Kronos Quartet - Fratres
  Kronos Quartet
  Released 1985-1995 / Unreleased
  Etikett: Nonesuch
 • 15.27
  Hildur Guðnadóttir - Bathroom Dance
  Album: Joker (Original Motion Picture Soundtrack)
  Bolag: Watertower Music
 • 15.49
  Alexander Malter - Pärt: Für Alina - 1. Für Alina
  Alexander Malter
  Contemporary Classical Music
  Etikett: U-5