Revitalisering i Stockholm med Abbe Schulman

15 min
Språkundervisning på gymnasiet, kör, teatergrupp, nytt digitalt undervisningsmaterial, samtals- och läsecirklar…

Visst sätter den rådande situationen käppar i hjulet, men annars händer det mycket i vår svenska ”krojn-shtott”, huvudstad, Schtockholm nuförtiden. Det menar en optimistisk ordförande i stadens jiddischsällskap, Abbe Schulman, som ger en översikt i veckans Jiddisch far alle. Detta och kommande avsnitt av programmet handlar mycket om projekt och aktiviteter i Stockholm för att upprätthålla och revitalisera det nationella minoritetsspråket.