وزیر خارجه سیاست خارجی را در پارلمان تشریح کرد؛ سرمایه‌گذاری‌های جدید در شمال کشور؛ دادگاه دو مرد به اتهام قاجاق مواد مخدر و اخبار دیگر

2:37 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن