328: Åkesson vill ha kvar budgetmystiken

63 min
Sverigedemokraterna ger olika budskap om hur nära man vill komma M och KD. Men hur har liknande samarbeten fungerat i våra nordiska grannländer?

Efter ett utspel och en snabb dementi från Sverigedemokraternas ledning har frågan om samarbetet efter valet 2022 än en gång hamnat i sökarljuset. Vilka krav på inflytande ställer egentligen SD – och hur ställer sig M och KD till det. Med hjälp av våra nordiska grannländer försöker vi sia om hur framtiden kan se ut.

Medverkande: Monica Saarinen, Fredrik Furtenbach och Tomas Ramberg

Programledare: My Rohwedder

Producent: Björn Barr