I kyrkan kan jag vara riktigt revolutionär

29 min
När nattvarden börjar sprider sig ett lugn kyrkorummet i St. Eugeniakyrkan i Stockholm. Men det är inte fridfullt hela tiden och överallt i katolska kyrkan. I kölvattnet efter alla pedofilskandaler tar sig motståndet mot kyrkans manliga dominans allt mer högljudda uttryck.

Nunnor i USA gör uppror men tystas av Rom. Dominikansystern Madeline Fredell är en av dem som opponerar sig och stöder de amerikanska systrarna.
Hon började studera feministteologi redan i början av åttiotalet och ifrågasätter det som vissa kallar sexismens synd i kyrkan. Hon lotsar oss runt i sitt hem, en kommunitet i Vasastan där hon lever med andra apostoliska systrar och hon berättar om hur det går ihop att vara feminist och samtidigt inordna sig i en av de mest patriarkala strukturerna i vår tid. 

Ett program av Anna Maria Höglund.

Kommentera gärna frågan: Kan man vara feminist och samtidigt inordna sig i katolska kyrkan?