تسریع روند واکسیناسیون سالمندان؛ پاسخ وزیر مالیه به پیشنهاد افزایش بودجه مراقبت از سالمندان و پاندمی و دشواری‌های سرمایه گذاران خارجی تبار

2:38 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن