تعویق در ارسال واکسین دلیل کندی روند واکسیناسیون؛ هفته تعطیلات ورزشی زیر سایه پاندمی؛ محاکمه دو زن به اتهام فرار دادن یک پناهجو و اخبار دیگر

2:26 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن