Nu kommer de europeiska solcellsfabrikerna

20 min
Solceller har blivit billiga och ofta kommer de från Kina. Men varningar höjs för hur produktionen där går till. Samtidigt finns planer på att få igång solcellstillverkning på flera håll i Europa.

Kiselsolceller är de som helt dominerar marknaden. Men det finns också andra tekniker som har potential att växa. Vilka sorters solceller vill vi ha? Och är tillverkning i Europa ett bra sätt att säkerställa att solcellerna kommer till med vettiga villkor för dem som jobbar, och med så litet koldioxidutsläpp som möjligt?

Vi pratar solcellstekniker och energiomställning med Marika Edoff, professor i fasta tillståndets elektronik och solcellsforskare vid Uppsala Universitet, och Björn Sandén, professor i innovation och hållbarhet vid Chalmers.