Lära för livet

25 min
Pyramiden, om blivande och nyblivna pensionärer om att sätta sig i skolbänken när man går i pension.

Färska siffror från UKÄ, universitets kanslerämbetet, visar att andelen seniorer som läser på universitet har ökat stadigt de senaste decennierna.

2019 var 3 530 äldre studenter inskrivna på svenska universitet och högskolor i Sverige.

Vi träffar Sten Gershagen som har en lång  internationell karriär inom biomedicin bakom sig och som när han gick i pension bestämde sig för att börja läsa historia på Lunds universitet. Vi möter också Mia Andersson som har börjat studera skogsträdgårdsodling på en folkhögskola.

– Det är så roligt att plugga igen och att ha yngre studiekamrater stimulerar.