"Ett språk är en dialekt med en armé och en flotta"

30 min
Vad är ett språk och vad är en dialekt? Veckans avsnitt handlar om när definitionerna spelar stor roll och om när språk blir politik.

Veckans språkfrågor

Vad definierar en dialekt och ett språk?

När blir språk politik?

Vad skiljer älvdalska från svenska?

Vad görs för att hålla älvdalskan vid liv?

Varför vill många älvdalingar att älvdalska ska klassas som ett minoritetsspråk?

Tycker Sveriges regering att älvdalska är ett språk eller en dialekt?

Språkvetare Henrik Rosenkvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Gäster Björn Rehnström och Ulla Schütt från föreningen för älvdalskans bevarande Ulum Dalska. Programledare Emmy Rasper.