Vaccinationspass, skolan, läkemedel

30 min
Ring P1 från Gävle om bland annat vaccinationspass, hemundervisning i skolan och dyra läkemedel. Programledare: Jenny Roosqvist, ansvarig utgivare: Staffan Mälstam