Andreas Liljeheden om varför Sverige och EU halkat efter i Coronavaccinering

30 min
Det har varit produktionsproblem och uteblivna leveranser, interna bråk om fördelning av vaccin och dispyter med andra länder om export. Vad skulle man ha gjort annorlunda och hade det spelat någon roll?

Medverkande: Richard Bergström, Vaccinsamordnare.