Radiofynd: GAN om domkyrkan som dubbelraket 1959

4:50 min
I serien ”Modern svensk konst” introducerar konsthistorikern Nils-Gösta Sandblad dåtidens stora namn, där GAN, Gösta Adrian-Nilsson berättar om sin målning av Lunds domkyrka från 1918.

Vintern 1959 är det dags för Sveriges Radio att i ett ambitiöst utbildningspaket visa vägen till den svenska moderna konsten.

I tio radioföreläsningar, med tillhörande bildkatalog, presenterade konsthistorikern och museimannen Nils-Gösta Sandblad det tidiga 1900-talets stora konstnärer, där GAN gör sin enda radiointervju.