Störning i blodet en ovanlig effekt av Astra-vaccinet

20 min
Astra Zenecas vaccin kan i sällsynta fall ge upphov till den kombination av blodproppar och brist på blodplättar som rapporterats. Vad innebär tillståndet och hur ska man bedöma risken?

I veckan slog en expertgrupp inom europeiska läkemedelsverket EMA fast att det finns ett samband mellan Astra-vaccinet och det fåtal fall av blodproppar och brist på blodplättar som rapporterats.

Expertgruppen PRAC, Pharmacovigilance Risk Assessment Committee, kan inte hitta orsaken till biverkningen och inte heller koppla den till någon särskild riskgrupp. De kan därför inte rekommendera någon särskild grupp som bör undvika Astra-vaccinet, utan konstaterar att nyttan med att använda det för att förhindra covid-19 överväger den mycket lilla risken för att biverkningen ska uppstå.

Vad innebär det tillstånd som man sett hos de drabbade personerna? Hur kan man se på risknivån?

Medverkande: Ulla Wändel Liminga, ämnesområdesansvarig för Läkemedelssäkerhet på Läkemedelsverket. Peter Svensson, professor vid Lunds universitet och läkare vid avdelningen för koagulationssjukdomar vid Skånes Universitetssjukhus, också knuten som expert till bland annat Läkemedelsverket.