Kämpa järnet! Tung som bly. Vilket guldprogram!

30 min
Språket plockar fram periodiska systemet och hittar metalluttryck i svenskan. Varför använder vi bly, guld och järn för beskriva saker som är tunga, ädla och hårda?

Veckans språkfrågor

Uttrycket heter ”tung som bly” men bly är långtifrån den tyngsta metallen, varför används bly på det här sättet?

Varför kan man säga ”ge järnet” eller ”kämpa järnet” och vad betyder järn i de här sammanhangen?

Hur används guld i berömmande uttryck?

Varifrån kommer uttrycket att "gå och skrota" och vad betyder det egentligen?

Hur ska metallen platina uttalas?

Varifrån kommer uttrycket "en pärla bland juveler"?

Språkvetare Ylva Byrman, universitetsadjunkt i svenska språket vid Göteborgs universitet. Programledare Emmy Rasper.