Kvinnan bakom gardinen

30 min
I Malmös ortodoxa synagoga får kvinnorna sitta bakom ett draperi. Eller på balkongen. En dag under sabbaten lyfter en äldre dam helt sonika bort draperiet. Hon vill kunna se vad som händer under gudtjänsten.

Inom judendomen pågår idag en kamp om hur de uråldriga lagarna som Gud gav till Israels folk ska tolkas. Är kvinnan oren när hon har menstruation? Har hon överhuvudtaget rätt att hålla i den heliga skriften? Ska hon sitta bakom ett draperi?

Programmet är nummer två av tre i serien ”Feminist och troende”, producerat av Per-Axel Janzon, Bildningsbyrån från UR.

Kommentera gärna frågan om att skilja på män och kvinnor av religiösa skäl.