Camilla Lif - Människors avstånd från varandra

4:32 min
– Proxemiken säger att vi i offentliga rum trivs med ett avstånd på ungefär tre meter till närmaste människa.

Camilla Lif är kyrkoherde i Katarina församling i Stockholm. Hon gör förutom Tankar för dagen även Helgsmål och Gudstjänster i P1. Camilla är uppvuxen med mumintrollen på lantstället i Finlands skärgård, och tillbringar all sin lediga tid där vid stranden.