Vad har covid gjort med vår sorg?

40 min
Uppskjutna begravningar och ceremonier via länk. Hur har pandemin påverkat hur vi sörjer? Dessutom direkt från folkfesten när pubarna i England öppnar igen och ett försvar av blandrashunden cockerpoo.

Nu får engelsmännen ta sig en pint på puben igen, så det är folkfest mitt i sorgeperioden. Daniel Alling, Sveriges radios korrespondent i Storbritannien, befann sig mitt i folkvimlet i London.

Vad gör de covidanpassade och uppskjutna begravningarna och inställda minnesstunderna med vår sorg? Hur får man ett värdigt avslut digitalt? Kattis och Thomas fick besök av Camilla Lif, kyrkoherde i Katarina församling i Stockholm och Pia Kristoffersson, borgerlig officiant.

Och så fick Madeleine Lindermann, från föreningen Cockerpoo Sverige, som försvara blandrashundar i allmänhet och cockerpoo i synnerhet.


Programledare: Kattis Ahlström
Bisittare: Thomas Nordegren
Producent: Maria Bertell