Marianne Söderberg - Näsa, haka, öga, mun

4:15 min
Om spegeln, jaget och de som gått före.

Marianne Söderberg är journalist och filmare, bosatt i Luleå.