Svensk forskning försöker angripa grunden till Alzheimer

19 min
Flera internationella studier pågår nu där antikroppar används för att angripa demenssjukdomen Alzheimer. Svensk forskning ligger bakom en av upptäckterna.

Hittills finns läkemedel som lindrar Alzheimer, men det finns ingen bot. Kanske kan forskare vara ett steg på vägen nu genom att experimentella läkemedel testas för att försöka göra så att sjukdomen inte utvecklas lika snabbt som hittills. Det handlar om särskilt framtagna antikroppar som prövas i fas tre studier för att angripa Alzheimersjukdomen.

Den svenska upptäckten utgår från det forskarna kallar "den arktiska mutationen". Där upptäckte forskarna att personer kunde bli väldigt allvarligt sjuka utan att man såg de plack som annars brukar förknippas med sjukdomen. Seniorprofessor Lars Lannfelt och grundaren av företaget Bioarctic menar att det kan vara förstadiet till placken, det han kallar protofibriller, som är viktigast att ta bort. Han tänker sig dem som moln som finns i hjärnan, och som han tro sig kunna dammsuga bort.