Svenska akademien förlorar mot NMR och håller högtidssammankomst ikväll. Turkiska författaren Ahmet Altan fri & sista Grammisnomineringarna.

10 min
Dessutom om Myntkabinettets nyöppning som Ekonomiska museet med utställningen "Hyperinflation".