Orden som har två helt motsatta betydelser

30 min
Ord med två motsatta betydelser kan kallas kontronym, janusord eller autoantonym, och kan skapa missförstånd. För vad betyder det att en bastu är delad eller att något klickar?

Veckans språkfunderingar

Delad bastu är det en gemensam bastu eller en separat bastu?

Mot kan användas i betydelsen att vara motståndare till något, men också för att jobba mot ett mål.

Betyder klicka att något fungerar eller inte fungerar?

För jävlig! Kan användas både för att säga att något är jättebra eller jättedålig.

Vad betyder att bestrida en kostnad?

Hur kommer det sig att vederlägga ofta används fel?


Språkvetare Ylva Byrman, universitetsadjunkt i svenska språket vid Göteborgs universitet. Programledare Emmy Rasper.