قاچاق مواد مخدر از هلند، انفجار شدید در هوگانَس، وضع قوانین جدید در موزه‌ها و پارک‌های تفریحی

1:38 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن