Carl Otto Werkelid - Livet med och mellan konstraster

4:44 min
– Där ute: människor fyllda av liv, som söker fysisk fulländning. Här inne: absolut svaghet.

Carl Otto Werkelid är kulturskribent och författare, tidigare verksam som kulturråd i London och kulturchef på Svenska Dagbladet. Konstens olika formuttryck erbjuder tillsammans med kunskap om och erfarenhet av religion ovärderliga vägar till självkännedom och förståelse av andra. Werkelid är katolik, ivrig trädgårdsmänniska och hundvän.