Det finns djup i Herrens godhet

27 min
Litteraturgudstjänst från Skogslyckans kyrka i Växjö där prästen Leif Adolfsson porträtterar Britt G. Hallqvist och hennes mest älskade psalmer tolkas. Avslutas med den digitala Psalmkören där ett hundratal lyssnare sjunger.

Det talade innehållet med Leif Adolfsson finns att lyssna på separat eller ladda ner som podd.

Även i år avslutas Litteraturveckan  i P1 med en litteraturgudstjänst.
Den här gången ägnas den åt Britt G Hallqvist och hennes diktande.
Det finns något särskilt nära, påtagligt och gripande i hennes skrivande. 
Hennes författarskap har beskrivits som att de överskrider inte bara gränserna mellan genrerna, tiderna, språken, trosbekännelserna och de olika kategorierna av läsare, utan de underkänner dem också: dessa gränser är inte intressanta, inte giltiga." Kanske var det därför hon gärna skrev för barn och det var även med en barnbok hon debuterade.

Medverkande:
Leif Adolfsson, präst
Jonas Nilsson, flygel och sång
Sara Wåhlin, flöjt och sång
Fredrik Eidenskog, slagverk och sång
Magnus Åberg, bas och sång
Linda Pettersson, sång

Text:
1 Kor 2:9

Musik:
Det finns djup i Herrens godhet (instrumental)
Vem är det som kommer på vägen
Håller du ögonen öppna
Sackeus var en publikan
Alla har brått
De skall gå till den heliga staden
Min frälsare lever
Måne och sol
Lär mig att bedja av hjärtat
Graven ligger tom
Blott i det öppna
Det finns djup i Herrens godhet med den digitala Psalmkören

Musik som spelats i avsnittet

 • 11.04
  Linda Pettersson - wai, Sara Wåhlin - flöjt, wail, Fredrik Eidenskog – slagverk, Magnus Åberg– elbas, Jonas Nilsson – flygel - Det finns djup i Herrens godhet
  Kompositör: Trad
 • 11.08
  Linda Pettersson - sång Sara Wåhlin - sång, Fredrik Eidenskog – slagverk o sång Magnus Åberg– elbas o sång, Jonas Nilsson – flygel o sång - Vem är det som kommer på vägen
  Kompositör: Per-Erik Styf
 • 11.12
  Linda Pettersson - sång Sara Wåhlin - sång, Fredrik Eidenskog – sång Magnus Åberg– sång, Jonas Nilsson – sång - Håller du ögonen öppna
  Kompositör: Georg Riedel
 • 11.19
  Linda Pettersson - sång Sara Wåhlin - sång, Fredrik Eidenskog – slagverk o sång Magnus Åberg– elbas o sång, Jonas Nilsson – sång - Sackeus var en publikan
  Kompositör: Torsten Sörenson
 • 11.22
  Leif Adolfsson– sång, Fredrik Eidenskog -slagverk, Magnus Åberg - elbas, Jonas Nilsson, flygel - Alla har brått
  Kompositör: Gunnar Thyrestam
 • 11.26
  Linda Pettersson - sång Sara Wåhlin - sång, Fredrik Eidenskog – slagverk, ,Magnus Åberg– elbas o sång, Jonas Nilsson – flygel o sång - De skall gå till den heliga staden
  Kompositör: Egil Hovland
 • 11.31
  Linda Pettersson - sång Sara Wåhlin - sång, Fredrik Eidenskog – slagverk, ,Magnus Åberg– elbas o sång, Jonas Nilsson – flygel o sång - Min frälsare lever
  Kompositör: Lars Moberg
 • 11.35
  Linda Pettersson - sång Sara Wåhlin - sång, Fredrik Eidenskog – slagverk o sång Magnus Åberg– elbas o sång, Jonas Nilsson – flygel o sång - Måne och sol
  Kompositör: Egil Hovland
 • 11.42
  Linda Pettersson - sång Sara Wåhlin - sång, Fredrik Eidenskog – sång Jonas Nilsson – sång - Lär mig att bedja av hjärtat
  Kompositör: Carl Bertil Agnestig
 • 11.46
  Linda Pettersson, sång, Sara Wåhlin– sång, Fredrik Eidenskog -slagverk, Magnus Åberg - elbas, Jonas Nilsson, flygel - Graven ligger tom
  Kompositör: Bertil Hallin
 • 11.51
  Linda Pettersson– sång, Sara Wåhlin– flöjt och sång, Fredrik Eidenskog – slagverk, Magnus Åberg– bas och sång, Jonas Nilsson – flygel - Blott i det öppna
  Kompositör: Olle Widestrand
 • 11.56
  Jonas Nilsson – orgel, församlingssång - Det finns djup i Herrens godhet
  Kompositör: Trad