Göran Hägglund - vem väljs bort i vården?

32 min
Socialminister Göran Hägglund har under sin tid som socialminister valt att prioritera kortare väntetider i vården. Men vilka patienter har trängts undan av vårdgarantin och kömiljarden? Hur fungerar de styrsystem, som politikerna byggt, för att skapa en effektiv vård? Och hur kommer det sig att vintern präglats av larm om kaos på akuten och förlossningen i storstäderna, trots att vården aldrig haft så stora resurser som idag? Göran Hägglund är socialminister sedan 2006 och högste ansvarig för att sjukvården i Sverige fungerar. Han intervjuas av Johar Bendjelloul.