توقف شش هفته‌ای صادرات واکسن، بررسی اطلاعات انکوچت در دادگاه یوتبوری، آتش سوزی در مسافرخانه

2:10 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن