Är bokstaven C helt onödig?

30 min
Bokstaven c uttalas som k eller s och har egentligen ingen funktion i alfabetet. Ändå finns den i ord som corona, cancer och covid. Ord som lika gärna hade kunnat stavas korona, kanser och kovid.

Veckans språkfrågor

Vad har bokstaven c för historia?

Är c en onödig bokstav? Den uttalas nästan alltid som s eller k. 

Varför använder svenskan ck medan norskan skriver kk?

Varför stavas inte konsert med ett c i mitten, koncert?

Vad har hänt med orden dedicera och indicera, en del stavar och uttalar orden med ett k istället för ett c?

Hur ska orden chans och charter uttalas?

Varifrån kommer det skämtsamma cirkus istället för cirka?

Språkvetare Henrik Rosenkvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Programledare Emmy Rasper.