دبیرستانی‌ها به مدرسه بازمی‌گردند، اختلافات درون حزبی لیبرال‌ها و هشت نفر از ده نفر خواستار واکسین اجباری برخی مشاغل هستند

2:22 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن