Radiofynd: Otto G Carlsund förklarar abstrakt och konkret konst 1947

4:50 min
Otto G Carlsund hör till vår konsthistorias mer gåtfulla öden. Här hör vi honom i radio bena ut förhållandet mellan abstrakt och konkret inom den moderna konsten.

På 1920-talet åkte Otto G Carlsund till Paris för att utbilda sig. Med sin stora begåvning blev han Fernand Legers favoritelev. Han förutspåddes en lysande framtid och fick organisera konsten vid den stora Stockholmsutställningen 1930.

Men den geometriskt abstrakta konst som Carlsund ställde ut blev inte den framgång han hade väntat sig. Kritiken blev ganska ljum, i några fall rent fientlig, Carlsund fick ett sammanbrott och konstnärskarriären kom av sig.

I stället etablerade han sig som kritiker – han skrev ungefär 2000 artiklar på 30- och 40-talet,

Filmaren och konstvetaren Anders Wahlgren har med utställningar och nu med en omfattande biografi velat nyansera bilden av Carlsund, att han faktiskt fortsatte att måla, fram till come back-utställningen 1947. Inte minst har det inneburit en renässans som gjort Carlsunds bilder till hårdvaluta på konstauktionerna.