Konventionell bonde – har bara sprutat mot insekter två gånger på sex år

30 min
Jordbruket beskrivs ofta svartvitt. Eko eller konventionellt. Giftfritt eller giftigt. Men det finns så mycket däremellan. Vi besöker Sven Ohlson i Halland, på gården som varit i familjen i över 400 år.

Lantbrukaren Sven Ohlson skrev ett brev till oss:

"Jag anser att det ofta kommer fram en förenklad bild av det så kallade "giftjordbruket" som berör mig illa och gör mig en aning nedstämd. Ofta anses det inte finnas något positivt att berätta om alternativen inom den vetenskapsbaserade odlingen, allt är enbart monokultur, död och elände. Min bild är en helt annan där det går att knyta ihop vetenskap med biologisk mångfald på ett ganska optimalt sätt."

De flesta jordbruk i Sverige är konventionella, 80 procent av arealen.

Svens gård utanför Falkenberg i Halland har funnits i familjen i minst 400 år. Han odlar raps, vete, ärtor, maltkorn, grynhavre, vall, och har kycklingar. Dessutom massor med mellangrödor för att stötta jordarna.

– Allt börjar med jorden, säger Sven. Det är det enskilt viktigaste i mitt företag. Det handlar om att få ett kretslopp och att inte förbruka sin jord utan att bygga upp den. Mitt perspektiv är inte det här året eller nästa, utan 50, 60, 70 år framåt.

För Sven handlar mycket om att låta jorden vara ifred och tillföra växtmaterial. Han kör väldigt lite med maskiner, plöjer och harvar inte.

Varför är han inte ekologisk?

- Jag upplever att det här är ett bättre sätt att hålla hög kvalitet och minska klimatpåverkan.

Sven har bara besprutat med insekticider två gånger på sex år.

- Växtskydd och konstgödning är dyrt. Att minska på det är bra för företaget och gården.

- Nidbilden är att den konventionella bonden älskar att spruta och gödsla, säger Anna Nilsson, chefredaktör för tidningarna Land Lantbruk och Land Skogsbruk. Det är inte lönsamt att varken gödsla eller spruta för mycket.

- Det ligger hållbarhet i själva definitionen av lantbruk.

- Det konventionella och ekologiska närmar sig varandra, säger Anna. Men jag tror inte att lantbruket kommer sluta helt med att använda kemiska växtskyddsmedel eller mineralgödsel. Däremot kommer framställning och användning utvecklas.

- Det finns inget krig mellan konventionella och ekologiska bönder. Det målas mer upp i media och ibland inom forskningen.

- Vi är först och främst lantbrukare, säger Sven Ohlson. Sen kommer eventuella skiljelinjer.

Musik som spelats i avsnittet

 • 10.07
  Beirut - Gallipoli
  Album: Gallipoli
  Bolag: 4AD
 • 10.17
  Bruce Springsteen - Cover Me
  Album: Born In The U.S.A.
  Bolag: Columbia
 • 10.23
  Marco Rollo - Light Blue
  Marco Rollo
  Light Blue
  Etikett: BELIEVE - Rainbow Score Recordings
 • 10.26
  Beirut - Gallipoli
  Album: Gallipoli
  Bolag: 4AD
 • 10.31
  Bruce Springsteen - Cover Me
  Album: Born In The U.S.A.
  Bolag: Columbia