اکثرت آرا برای همکاری حزب لیبرال با دموکرات‌های سویدن، افزایش متقاضیان کار تابستانی، اموال ایکیا در کانال سوئز و بررسی نرم افزار جاسوسی

2:59 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن