Jättefartygets grundstötning kostade miljarder

21 min
Containerfartyget Ever Given som blockerade Suezkanalen har lossats. Fartyget satt fast på tvären i kanalen i nästan en vecka, och hundratals andra fartyg köar i väntan på att få passera.