Grammatiska regler du redan kan men inte känner till

30 min
Välkommen till en lektion i vardagsgrammatik. På schemat: ordföljd i bisats, prepositionsobjekts relation till adjektiv, adjektiviska pronomen och nya former av preteritum.

Veckans språkfrågor

Varför kan man säga “jag är arg på dig” men inte “jag är kär på dig”? Eller varför fungerar adjektiv ihop med prepositionsobjekt på olika sätt?

Varför sätts "inte" före första verbet i svenska bisatser?

Håller det på att skapas en ny preteritumform av lägga? Lagg istället för la?

Heter det en eller ett rap?

Varför är det inte rätt att skriva min egna soffa? Hur fungerar adjektiviska pronomen?


Språkvetare Henrik Rosenkvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Programledare Emmy Rasper.