همه‌گیری ویروس کُرونا شدت گرفته، خطر تشخیص نادرست امراض جلدی برای تیره پوست‌ها، صندوق بیمه‌های اجتماعی و تصامیم اشتباه آن و تعطیلات تابستانی

2:41 min
بخش فارسی رادیو سوئد | بخش دری رادیوی سویدن