Vill vara uppe längre!

6:08 min
Den här gången är det 7-åriga Rami som hört av sig till Kompistorsdagen. Han tycker att han måste lägga sig alldeles för tidigt på kvällarna.